سایر نرم افزارها در ارومیه

انجام پروژه برنامه نویسی اتولیسپ

قبول سفارشات دانشجویی و کاری برنامه نویسی اتوکد برای تمامی دانشجویان و رشته ها و ادارات و شرکت ها انجام برنامه نویسی اتوکد با LISP و VBA http://b68.ir ب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بهمن

تدریس خصوصی لینوکس در ارومیه

آمادگی آزمون بین المللی لینوکس LPIC1 - تمرین عملی در کلاس

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | محمدپور