نیازمندیها ، آگهی و تبلیغات اینترنتی ارومیه

قیمت ایزومالت در بازار

ایزومالت ترکیبی از دو نوع الکل قند: گلوکومنیتول (GPM) و گلوکورسیدیبول (GPS) است. ایزومالت یک الکل سدیم مصنوعی (polyol) است، که در طبیعت وجود ندارد و از چغندر...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | پارسایی