تاور کرین در ارومیه

کرایه تاورکرین جوان

ارائه دهندۀ کلیه خدمات حمل ونقل درتمام نقاط استان وشهرستان های استان میباشد:ازجمله -کرایه واجاره تاور کرین جوان درصورت نیازدرارومیه وکل نقاط استان در خ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | salar